De VLOK is de belangenorganisatie voor klussenbedrijven, opgericht in 1983.
Op vele terreinen is de VLOK sinds jaar en dag dé gesprekspartner van de overheid en andere maatschappelijke organisaties.

De VLOK is er voor de leden: als vereniging, als belangenorganisatie en als ondersteunende organisatie op velerlei gebied (technisch, bedrijfskundig, juridisch, kennis en opleiding, kwaliteitsdenken)

De VLOK is er voor de gehele branche: als belangenbehartiger van de klussenbranche bij overheid en markt, voor de promotie van het fenomeen klussenbedrijf in het algemeen en voor kwaliteitsondersteuning van starters.

De VLOK is er voor de opdrachtgever: als informatiepunt over de mogelijkheden van het klussenbedrijf (de klantgerichte specialist in veelzijdigheid) en als hulp bij het vinden van een klussenbedrijf. De VLOK stimuleert het verstrekken van duidelijke opdrachten en bewerkstelligt dat gemaakte afspraken daadwerkelijk worden nagekomen, de VLOK staat hier tevens garant voor (zie geschillenregeling).

Voor de website van de VLOK klikt U hier .

Voor de Uitvoeringsvoorwaarden klikt U hier.
 Aan het gebruik van dit systeem kunnen geen rechten worden ontleend.

© Copyright 2002 - 2010 by Metpro - Lelystad, All Rights Reserved.